Boxer Kağıt Sivrisinek Bobini

  • Boxer doğa fiber bitki spiralli sivrisinek kovucu

    Boxer doğa fiber bitki spiralli sivrisinek kovucu

    Boxer, dalga dalgasından sonra bitki lifleri ve sandal ağacı içeren en yeni sivrisinek önleyici spiraldir.Sivrisinekleri yok etme ve aynı zamanda uykuya dalmamıza yardımcı olma gibi doğal işlevleri vardır.Sandal ağacı yağı ve -tetrametrin müstahzarları ile sivrisinekleri yok etmek için doğal içerikleri ve modern teknolojileri birleştirir.Doğa bitki lifi ile yapılır, fabrika kağıt levha yapacak, daha sonra delme makinesi aracılığıyla levha bobin şekline getirilecektir.